Nu fångar vi solen och skapar ren energi på vårt ridhustak.

Nu fångar vi solen och skapar ren energi på vårt ridhustak.☀️☀️☀️
Och var lugna:
Vi har sökt alla tänkbara och otänkbara efterfrågade tillstånd för ett så omfattande ingrepp i landskapsmiljön – bygglov, kontrollplan, kontrollansvarig, starttillstånd…
Och vi har fått alla tillstånden beviljade. Innan vi startade.
Stadsbyggnadskontoret i Lunds kommun är som vi vet s å noggranna med reglerna.
Vårt ridhus ligger ju, citat bygglovsavdelningen, ”i ett område som är utpekat av riksintresse inom kulturmiljövård”.
Vi är glada att kommunen står upp och värnar den skyddsvärda miljön i vår by när det gäller så här stora ingrepp i naturen. Rakryggat och opartiskt.🙂🙃

Kategorier: