NY PAY & RIDE MED BO JENÅ

Med Flyingehus Consolation – Kür till tröst för inställd tävling.

Programridning. Säsongavslutning inför julen. Valfritt dressyrprogram. Bo Jenå.
15 min/ekipage, med tid för genomgång och repetition.
450 kr/häst, inkl ridhushyra. Max 15 ekipage.
Anmälan till pernilla@flyingehus.com.

Välkomna!

Kategorier: