Kalender

26 May

SUGAR CUP, SUGAR CUP HÄST

Andra omgången Skåne.
Ted Velander.

Tågarps terrängbana.

12 Jun

SUGAR CUP, SUGAR CUP HÄST

Tredje omgången Skåne.
Ted Velander.

Dagstorps terrängbana.

1 Jul

- 3 Jul

CVI*** Flyinge. SVEA Voltigeklubb.

Flyinge Kungsgård.

15 Jul

- 17 Jul

PONNY-SM FÄLTTÄVLAN

Flyingehus, terrängbanan.

18 Jul

- 24 Jul

FÄLTTÄVLANSVECKAN

Flyingehus, terrängbanan.

20 Jul

SUGAR CUP FINAL

Flyingehus, terrängbanan.

23 Jul

- 24 Jul

SOMMARFÄLTTÄVLAN

Flyinge RF, H90-CNC2**

Flyingehus, terrängbanan.

FAKTA SUGAR CUP

SUGAR CUP 2020

OMGÅNGAR LANDET RUNT

Lokala omgångar under maj och juni, inkomna uppgifter.
Eventuella regionfinaler enligt myndigheternas direktiv.
Besked om regionfinaler i slutet av juni.

Rolig, sund och säker träning önskar vi er alla!

SÖDRA SVERIGE

SKÅNE
Flyinge, 24 maj
Tågarp, 7 juni
Dagstorp, 5 juli

Regionansvarig PLV
pernilla@flyingehus.com

HALLAND
RK Styringe Stall, 14 juni
Anneberg, Kungsbacka, 28 juni

Regionansvarig Anna Fele
may_i_do_it@hotmail.com

Ev Regionfinal Flyinge, v 29

ÖSTRA MELLANSVERIGE

UPPLAND, STOR-STOCKHOLM
Gropen, Heby, 9 maj
Gropen, Heby, 14 juni
Gropen, Heby, 21 juni

Regionansvarig Felix Engström
felix.heby@gmail.com

SÖRMLAND, STOR-STOCKHOLM
Nynäshamn, 9 maj
Åby Gård, 21 maj
Stockholm, 31 maj
Stora Wäsby, 7 juni

Regionansvarig Sofia Oskarsson
fiasridcenter@hotmail.com

ÖSTERGÖTLAND
Givetorp, 24 maj
Warby Gård, Söderköping, 26 maj

Regionansvariga Wanja Landh
wanja@varbygard.se
Annika Elg
annika.elg@givetorpequestrian.se

Ev Regionfinal Heby, 27-28 juni

VÄSTRA MELLANSVERIGE

VÄSTERGÖTLAND
Stall Englabo, Hjo, 21 maj
Häggum, 31 maj
Ljuslingsbacken, Skövde, 2 juni
Ljuslingsbacken, Skövde, 6 juni
Mariestad, 17-18 juni

Regionansvarig Eva-Britt Bolin
eva-britt.bolin@hotmail.se

NÄRKE
Örebro FRK, 6 maj
Örebro FRK, 17 maj

Regionansvarig Ulf Eriksson
uae.kartorp1@live.se

Ev Regionfinal Örebro, 28 juni

DALSLAND VÄRMLAND

DALSLAND
Eds RS, 21 maj
Eds RS, 4 juli

Regionansvariga Jessica Sundén
lunnestad@gmail.com
Linnea op de Weegh
linneaopdeweegh@hotmail.com

Ev Regionfinal Eds RS/Baldersnäs 4 juli

STOR-GÖTEBORG BOHUSLÄN

STOR-GÖTEBORG
Spekeröd RK, Hälle, Ödsmål, 21 maj
Spekeröd RK, Hälle, Ödsmål, 31 maj
Valsäng RF, 7 juni
Clarebergs RK, 14 juni

Regionansvarig Sandra Henningsson
spekerodtavling@gmail.com

Ev Regionfinal Ödsmål 4-5 juli

MITTSVENSKA

JÄMTLAND
Frösöstallet, Frösön, 30 maj
Frösöstallet, Frösön, 6 juni
Frösöstallet, Frösön, 27 juni

Regionansvarig Aina Arvidsson
ainaarvidsson1@gmail.com

Ev Regionfinal Frösön 11 juli

SUGAR CUP 2020

Riktlinjer med anledning av Coronapandemin

Utifrån smittoläget, svenska myndigheters riktlinjer och Svenska Ridsportförbundets direktiv har vi satt samman en policy för SUGAR CUP 2020.

I nuläget klartecken för lokala omgångar av SUGAR CUP och även SUGAR CUP HÄST under maj och juni.
Besked om regionfinaler och eventuell final i slutet av juni.

SUGAR CUP – GRUNDOMGÅNGAR
# OK för lokala grundomgångar i SUGAR CUP fr o m maj månad.
# Mindre grupper – vi rekommenderar högst 5 ekipage per grupp.
Antalet personer som samlas ska hållas så lågt som möjligt. Alla håller hästlängds avstånd, hela tiden.
# Gärna träning, banvisning och uppridning i ett sammanhang, samma dag.
Detta för att minska resandet och kontakttillfällena. Dock upp till varje arrangör att avgöra vad som är lämpligast utifrån de lokala förutsättningarna.
# Längre tid, mer luft, mellan grupperna (träningen) resp ritterna (uppridningen).
Detta för att grupperna resp ryttarna inte ska mötas (trängas) i hanteringen före och efter träningen.
# Lokala upptagningsområden, inga långväga ekipage.
Deltagarna i grundomgångarna bör komma från hemmadistriktet – alternativt från hemadresser inom cirka 10 mils radie från uppridningsbanan. Sträva också efter att sätta ihop grupperna med ekipage som känner varandra och/eller kommer från samma område/stall.

SUGAR CUP är inte tävling utan en träningsserie för barn och ungdomar.
För den skull ska våra regler följa Ridsportförbundets bestämmelser för mindre tävlingar för ungdomar, i tillämpliga delar.

§ ”Tävlingar och klasser kan endast utlysas för deltagare t o m 18 år.”
§ ”Upptagningsområdet får enbart vara det egna distriktet, alternativ högst 10 mils radie från tävlingsplatsen till ryttarens hemadress. Detta ska framgå av propositionen.”
§ ”Arrangören måste självmant ta bort anmälda ryttare med adress utanför upptagningsområdet.”
Och, vid uppridningen:
§ ”Längre tid mellan starterna, 8 min i stället för 3-4 min.”

Myndigheternas och Ridsportförbundets riktlinjer och direktiv ska gälla.
Det goda omdömet och det sunda förnuftet ska styra.

Allt vi gör syftar till att skapa säker och rolig träning utomhus för barnen och deras ponnyer.

SPONSORSTÖD – BEGRÄNSAT
Seriens huvusponsor Betfor (Nordic Sugar) står kvar och stöttar ungdomsträningen i grundomgångarna.
Stödet är däremot begränsat, men gäller tillsvidare för promotionmaterial etc till grundomgångarna i SUGAR CUP för ponny.

SUGAR CUP HÄST – INGET SPONSORSTÖD 2020
Varken Betfor eller Agria sponsrar i år SUGAR CUP HÄST.
Grundomgångar kan för den skull genomföras, på motsvarande vis som för ponny, och strikt som träning:
Små grupper, lokala upptagningsområden, begränsat resande och begränsade kontakter.

Omgångar under varumärket SUGAR CUP HÄST följer samma principer som SUGAR CUP.

REGIONFINALER OCH FINAL – EVENTUELLT
Just nu ok för lokala grundomgångar under maj och juni.
Beroende på smittoläget och myndigheternas direktiv eventuellt regionfinaler och möjligtvis även final genomföras senare i sommar.
Regionfinaler i så fall under juli, final i så fall enligt plan i augusti – eller senare.
(Ponny-SM i Ljuslingsbacken där SUGAR CUP-finalen var planerad flyttas eventuellt en månad framåt.)

Upprepade lokala avslutningsomgångar kan eventuellt vara ett alternativ, om regionfinaler inte kan/får genomföras.
Besked utifrån smittoläget i slutet av juni.

Vi hoppas att vi med gemensamma krafter ska kunna genomföra roliga, härliga om än annorlunda omgångar av SUGAR CUP och kanske SUGAR CUP HÄST även i år!
God hälsa önskar vi er alla!

Pernilla och Ted

REGIONER, KONTAKTER, TIDSPLAN
SUGAR CUP 2019
SUGAR CUP HÄST 2019SKÅNE-HALLAND-BLEKINGESUGAR CUP SKÅNE
Omgång 1: Flyinge 12 maj, även SC Häst
Omgång 2: Tågarp 26 maj, även SC Häst
Omgång 3: Dagstorp 15 juni, även SC Häst

Kontakt: Pernilla Linder Velander – pernilla@flyingehus.com

SUGAR CUP HALLAND
Omgång 1: Björbäck 26 maj
Omgång 2: Björbäck, Våxtorp 15 juni

Kontakt: Anna Fele – may_i_do_it@hotmail.com

SUGAR CUP BLEKINGE
Omgång 1: Bräkne-Hoby 26 maj
Omgång 2: Bräkne Hoby 15 juni

Kontakt: Philippa Magnusson – philippa@sandberga.se

REGIONFINAL SÖDRA SVERIGE:
FLYINGE 17 JULI
SUGAR CUP och SUGAR CUP HÄST

 

MELLANSVERIGE

SUGAR CUP SÖDERMANLAND-UPPLAND
Omgång 1: Runsten 5 maj
Omgång 2: Heby 18 maj
Omgång 3: Väsby 30 maj
Omgång 4: Nynäshamn 9 juni
Omgång 5: Stora Wäsby 15 juni

Kontakt: Sofia Oscarsson – nrk@telia.com  / fiasridcenter@hotmail.com

SUGAR CUP ÖSTERGÖTLAND
Omgång 1: Warby Gård, Söderköping 1 maj
Omgång 2: Warby Gård, Söderköping 14 maj
Omgång 3: Givetorp, Väderstad 19 maj
Omgång 4: Varby Gård, Söderköping, 21 maj
Omgång 5: Åkerbo, 30 maj
Omgång 6: Givetorp, Väderstad 2 juni.
Omgång 7: Åkerbo, 11 juni
Omgång 8: Åkerbo, 18 juni

Kontakt: Wanja Landh – wanja@varbygard.se
Annika Elg – annika.elg@givetorpequestrian.se

REGIONFINAL MELLANSVERIGE:
WARBY GÅRD, SÖDERKÖPING 6 JULI
vid många starter även
GIVETORP, VÄDERSTAD 14 JULI

 

VÄSTERGÖTLAND-NÄRKE-VÄSTMANLAND

SUGAR CUP NÄRKE/VÄSTMANLAND
Omgång 1: Karlslund, Örebro 1 maj
Omgång 2: Karlslund, Örebro 21 maj
Omgång 3: Karlslund, Örebro 16 juni

Kontakt: Ulf Eriksson – uae.kartorp1@live.se

SUGAR CUP VÄSTERGÖTLAND
Omgång Omgång 1: Ljuslingsbacken 14 april
Omgång 2: Skogsborg, Götene 12 maj
Omgång 3: Mariestad 19 maj
Omgång 4: Stall Englabo, Hjo 6 juni
Omgång 5: Häggum 16 juni

Kontakt: Eva-Britt Bolin – eva-britt.bolin@hotmail.se

REGIONFINAL NÄRKE-VÄSTMANLAND-VÄSTERGÖTLAND:
MARIESTAD 30 JUNI

 

DALSLAND-VÄRMLAND-BOHUSLÄN

DALSLAND-VÄRMLAND-BOHUSLÄN

SUGAR CUP och SUGAR CUP HÄST
Omgång 1: Bengtstorp, Karlstad 19 maj
Omgång 2: Dals Ed 26 maj, även SC Häst
Omgång 3: BHSK, Hedekas 3 juni, även SC Häst
Omgång 4: Bengtstorp, Karlstad 9 juni

Kontakt: Jessica Sundén – lunnestad@gmail.com
Linnea op de Weegh – inneaopdeweegh@hotmail.com
Marie Hedhman – marie@minigarden.se

REGIONFINAL DALSLAND-VÄRMLAND-BOHUSLÄN:
BALDERSNÄS 7 JULI
SUGAR CUP och SUGAR CUP HÄST

 

STOR-GÖTEBORG – VÄSTRA GÖTALAND
SUGAR CUP och SUGAR CUP HÄST
Omgång 1: Spekeröd, 1 maj, endast SC Häst
Omgång 2: Spekeröd, 11 maj
Omgång 3: Clareberg, 2 juni, även SC Häst
Omgång 4: Valsäng, 30 juni, även SC Häst

Kontakt: Sandra Henningsson –  spekerodtavling@gmail.com

REGIONFINAL STOR-GÖTEBORG – VÄSTRA GÖTALAND:
VALSÄNG 7 JULI
SUGAR CUP och SUGAR CUP HÄST

 

MITTSVENSKA

SUGAR CUP MITTSVENSKA:
Omgång 1: Frösön, Östersund 11 maj, även SC Häst
Omgång 2: Frösön, Östersund 8 juni, även SC Häst
Omgång 3: Näset, Sundsvall 19 juni
Omgång 4: Timrå 26 juni

Kontakt: Annelie Hamrin – hamrinbergeforsen@gmail.com
Aina Arvidsson – ainaarvidsson1@gmail.com
Sanna Bergman – specksta@live.se

REGIONFINAL MITTSVENSKA:
FRÖSÖN, ÖSTERSUND 29 JUNI
SUGAR CUP och SUGAR CUP HÄST

 

VÄLKOMNA TILL ELFTE ÅRET AV SUGAR CUP!

Notera att datum i kalendern är dagen för uppridning.
Träning på banan före varje uppridning.
Se resp region/arrangör/TDB för träningsdatum!

FAKTA SUGAR CUP

Upplägg:  En bana med små terränghinder ställs i ordning på tre platser i vardera regionen eller ligan. I Skåne rids serien som tidigare på seriens ”hemmabana” Flyinge/Revinge, i Tågarp och i Dagstorp. I övriga ligor motsvarande upplägg.

Efter de tre grundomgångarna i respektive liga arrangerar vi en gemensam regionfinal i SUGAR CUP.  Till semifinalen är alla ekipage välkomna som deltagit i minst två träningsomgångar. De cirka 40 främsta ekipagen (exakt antal meddelas senare) från stilbedömningen i semifinalen går sedan till finalen i SUGAR CUP.  2019 års final rids  under Lag-SM i Fälttävlan, ridklubben Sporren, Blekinge, helgen 8-11 augusti.

Så går det till: Banvisning sker uppsutten till häst. Ryttarna får rida en terrängbana som träning under tävlingslika förhållanden med stilbedömning. Man startar och rider en och en. Efter ritten rider ryttaren fram till domaren och får sina stilpoäng samt muntliga kommentarer.

Träning på banans hinder anordnas veckan före varje omgång på respektive bana, under ledning av auktoriserad fälttävlanstränare. Därmed har ryttarna möjlighet att träna på de hinder som skall ingå i terrängbaneridningen med stilbedömningen. Träningen är obligatorisk för de ryttare som INTE har Fälttävlansmärket (dvs underskrift i Ryttarboken) och som vill delta i uppridningen.

Alla B-, C- och D-ponnyer är välkomna. Hinderhöjden är densamma för samtliga kategorier, med hinderhöjder upp till max 60 cm och enkla typhinder av fälttävlanskaraktär. Kravet för att delta är säkerhetsutrustning enligt fälttävlans TR: Godkänd hjälm och säkerhetsväst – samt att ryttaren antingen har Fälttävlansmärket eller att ekipaget har deltagit i träningen som föregår varje stilbedömning.

VARMT VÄLKOMNA TILL SUGAR CUP 2019!

Pernilla och Ted Velander, initiativtagare till och grundare av SUGAR CUP

LITEN HISTORIK OM SUGAR CUP 

Kategori-indelningen i ponnyfälttävlan ändrades. 70 cm blev lägsta klass. Banhoppningshindren byggdes 75 cm. Höjderna blev för stora och kraven för höga för en liten ponny – och för en ung ryttare eller ryttarinna som ville prova på att rida fälttävlan. Det första steget försvann, liksom, i ponnyfälttävlan.

Vid den här tiden hade vi en mycket liten – men duktig – B-ponny; B Siwgr, 116 cm. Hennes ryttarinna Ella Filippa ville så gärna rida en tävling. Men de breda oxrarna i banhoppningen blev bara för mycket. Siwgr sade stopp. Ella Filippa var ledsen.

Då drog vi i stället igång en träningsserie, i terrängridning, under sommarlovet, i Skåne. Detta var 2009. Vi bestämde att hindren skulle vara högst 60 cm höga. Alla ponnyer skulle kunna hoppa dem väl. Ted byggde hindren, på vår träningsbana. Barnen skulle få chansen att rida och träna och upptäcka hur roligt det är att hoppa hinder i terrängen – lika kul för både barn och ponnyer.

Nyckeln till den upptäckarglädjen stavas bra och låga hinder – samt klok och kunnig träning. Med rätt förutsättningar blir terrängridning rolig, och säker. Barnen lär sig att hantera sina ponnyer och rida dem också ute på öppna ytor. De tränar upp sits och balans och lär sig att rida i rätt tempo. De blir redan tidigt både duktigare och mer kompletta ryttare – den bästa säkerhetsfaktorn av alla. Och en hel generation av glada ponnybarn känns på väg in i fälttävlanssporten.

Grovt uppskattat åttio procent av ponnyekipagen vid de senaste årens fälttävlanstävlingar i södra Sverige är ryttare och ponnyer vi känner igen från hittills åtta somrar med SUGAR CUP. Unga talanger från de första årens SUGAR CUP har nått 1*- och 2**-stjärnig nivå i fälttävlan, och representerat Sverige vid SM, NM och EM.

Det är fantastiskt och roligt!

Sugar Cup 2019

Sugar Cup Häst 2019