Regeländringar SUGAR CUP 2017

Vår lilla träningsserie i terrängridning har vuxit enormt. 2016 startade cirka 450 barn och ungdomar i SUGAR CUP över hela landet. Det är fantastiskt.
Multiplicera med antalet träningstillfällen per ryttare..!
Några små regeländringar har blivit nödvändiga.

Efter arrangörsträffen vid Fälttävlansmötet i Linköping i november har vi gemensamt beslutat följande inför 2017:

* SUGAR CUP är öppen för alla barn och ungdomar på ponny.
Notera dock: Ryttare som har genomfört fälttävlan P70 eller högre 2016 eller tidigare får rida regionfinal utom tävlan och kan inte kvala till finalen. SUGAR CUP, inklusive platserna i finalen, är främst till för de yngre och mindre rutinerade ryttarna på väg in i sporten.

* Startavgiften i SUGAR CUP är fr o m 2017 till 300 kr per ridtillfälle. 300 kr/träning. 300 kr/uppridning. Gäller per ekipage, vid alla omgångar av SUGAR CUP.

* Ingen poängsättning vid uppridningen i grundomgångarna, endast stilbedömningsprotokoll med kommentarer och råd. Gärna utförliga kommentarer och träningsråd! Stilpoäng och rangordning först vid regionfinalerna.