Kalender

26 May

SUGAR CUP, SUGAR CUP HÄST

Andra omgången Skåne.
Ted Velander.

Tågarps terrängbana.

12 Jun

SUGAR CUP, SUGAR CUP HÄST

Tredje omgången Skåne.
Ted Velander.

Dagstorps terrängbana.

1 Jul

- 3 Jul

CVI*** Flyinge. SVEA Voltigeklubb.

Flyinge Kungsgård.

15 Jul

- 17 Jul

PONNY-SM FÄLTTÄVLAN

Flyingehus, terrängbanan.

18 Jul

- 24 Jul

FÄLTTÄVLANSVECKAN

Flyingehus, terrängbanan.

20 Jul

SUGAR CUP FINAL

Flyingehus, terrängbanan.

23 Jul

- 24 Jul

SOMMARFÄLTTÄVLAN

Flyinge RF, H90-CNC2**

Flyingehus, terrängbanan.

RIKTLINJER ARRANGÖRER

SUGAR CUP 2020

Riktlinjer med anledning av Coronapandemin

Utifrån smittoläget, svenska myndigheters riktlinjer och Svenska Ridsportförbundets direktiv har vi satt samman en policy för SUGAR CUP 2020.

I nuläget klartecken för lokala omgångar av SUGAR CUP och även SUGAR CUP HÄST under maj och juni.
Besked om regionfinaler och eventuell final i slutet av juni.

SUGAR CUP – GRUNDOMGÅNGAR
# OK för lokala grundomgångar i SUGAR CUP fr o m maj månad.
# Mindre grupper – vi rekommenderar högst 5 ekipage per grupp.
Antalet personer som samlas ska hållas så lågt som möjligt. Alla håller hästlängds avstånd, hela tiden.
# Gärna träning, banvisning och uppridning i ett sammanhang, samma dag.
Detta för att minska resandet och kontakttillfällena. Dock upp till varje arrangör att avgöra vad som är lämpligast utifrån de lokala förutsättningarna.
# Längre tid, mer luft, mellan grupperna (träningen) resp ritterna (uppridningen).
Detta för att grupperna resp ryttarna inte ska mötas (trängas) i hanteringen före och efter träningen.
# Lokala upptagningsområden, inga långväga ekipage.
Deltagarna i grundomgångarna bör komma från hemmadistriktet – alternativt från hemadresser inom cirka 10 mils radie från uppridningsbanan. Sträva också efter att sätta ihop grupperna med ekipage som känner varandra och/eller kommer från samma område/stall.

SUGAR CUP är inte tävling utan en träningsserie för barn och ungdomar.
För den skull ska våra regler följa Ridsportförbundets bestämmelser för mindre tävlingar för ungdomar, i tillämpliga delar.

§ ”Tävlingar och klasser kan endast utlysas för deltagare t o m 18 år.”
§ ”Upptagningsområdet får enbart vara det egna distriktet, alternativ högst 10 mils radie från tävlingsplatsen till ryttarens hemadress. Detta ska framgå av propositionen.”
§ ”Arrangören måste självmant ta bort anmälda ryttare med adress utanför upptagningsområdet.”
Och, vid uppridningen:
§ ”Längre tid mellan starterna, 8 min i stället för 3-4 min.”

Myndigheternas och Ridsportförbundets riktlinjer och direktiv ska gälla.
Det goda omdömet och det sunda förnuftet ska styra.

Allt vi gör syftar till att skapa säker och rolig träning utomhus för barnen och deras ponnyer.

SPONSORSTÖD – BEGRÄNSAT
Seriens huvusponsor Betfor (Nordic Sugar) står kvar och stöttar ungdomsträningen i grundomgångarna.
Stödet är däremot begränsat, men gäller tillsvidare för promotionmaterial etc till grundomgångarna i SUGAR CUP för ponny.

SUGAR CUP HÄST – INGET SPONSORSTÖD 2020
Varken Betfor eller Agria sponsrar i år SUGAR CUP HÄST.
Grundomgångar kan för den skull genomföras, på motsvarande vis som för ponny, och strikt som träning:
Små grupper, lokala upptagningsområden, begränsat resande och begränsade kontakter.

Omgångar under varumärket SUGAR CUP HÄST följer samma principer som SUGAR CUP.

REGIONFINALER OCH FINAL – EVENTUELLT
Just nu ok för lokala grundomgångar under maj och juni.
Beroende på smittoläget och myndigheternas direktiv eventuellt regionfinaler och möjligtvis även final genomföras senare i sommar.
Regionfinaler i så fall under juli, final i så fall enligt plan i augusti – eller senare.
(Ponny-SM i Ljuslingsbacken där SUGAR CUP-finalen var planerad flyttas eventuellt en månad framåt.)

Upprepade lokala avslutningsomgångar kan eventuellt vara ett alternativ, om regionfinaler inte kan/får genomföras.
Besked utifrån smittoläget i slutet av juni.

Vi hoppas att vi med gemensamma krafter ska kunna genomföra roliga, härliga om än annorlunda omgångar av SUGAR CUP och kanske SUGAR CUP HÄST även i år!
God hälsa önskar vi er alla!

Pernilla och Ted

Sugar Cup 2019

Sugar Cup Häst 2019